Latvijas pilsoniskā aliance
  • FreSsco seminārs

    27.11.2017. ES finansētais FreSsco (Free Movement and Social Security Coordination) tīkls Madridē (Spānijā) organizēs semināru “Darba mobilitāte ES un sociālās nodrošināšanas tiesības: praktiskās problēmas, risinājumi un perspektīvas”, kas tiks veltīts sekojošām tēmām, kuras ir aktuālas Spānijā: darba ņēmēji, pārrobežu veselības aprūpe, bezdarbs un darba meklētāji, un vecuma pensijas. Mērķauditorija ietver iestāžu darbiniekus, sociālos partnerus, akadēmisko aprindu pārstāvjus, NVO, tiesnešus un advokātus. Piedalīties šajā seminārā var sazinoties pa e-pastu fressco@ugent.be. Dalība seminārā ir bez maksas. Vairāk informācijas var atrast šeit.