• Ideja, partneris, projekts!

  09.09.2015. Doles Tautas namā, Ķekavā notika samits „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”. Forums pulcēja dažādas Rīgas reģiona nevalstiskās organizācijas.

  Samitu atklāja Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga, uzsverot NVO iesaistīšanās iespējas valsts pārvaldes darbā, savukārt eLPA padomes priekšsēdētājs, Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dūmiņš norādīja, ka spēks ir savstarpējā sadarbībā.

  Samita meistarklasēs dalībnieki varēja detalizētāk uzzināt par projekta vadību, iekšējo resursu spēku, mākslu radīt un ietekmēt, kā arī organizācijas tēlu un interešu aizstāvību.

  Noslēguma sesijā foruma dalībnieki tika iepazīstināti ar iespēju izmēri savu līdzdalības indeksu, kā arī pieteikties par ekspertiem Latvijas NVO sektora ilgtspējas indeksa vērtēšanā. Visa samita laikā dalībnieki varēja uzzināt par eLPA aktivitātēm interešu aizstāvībā, Vispasaules NVO dienu un balvu Cilvēka izaugsmei. Samita laikā visi dalībnieki aktīvi apmainījās ar kontaktiem gan iepazīšanās aktivitātēs, gan kontaktsienas ietvaros.

   

  Samits tiek īstenots līdzdarbības līguma Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā (līguma Nr. 5.1.-8-41) ietvaros, kas parakstīts starp Latvijas Pilsonisko aliansi un Kultūras ministriju, finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.