• Iepazīsties ar informāciju par sadarbības iespējām savā kopienā!

    Kopienu fondu kustība aicina ikvienu iepazīties ar informāciju par visiem Latvijas kopienu fondiem un NVO iespējām sadarboties ar pašvaldībām un uzņēmējiem. Informacija iegūstama mājaslapā: www.kopienufondi.lv! Kopienas fonds ir neatkarīga labdarības organizācija, kas darbojas noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā - pilsētā vai novadā, piesaistot līdzekļus no vietējiem ziedotājiem un piešķirot tos vietējām nevalstiskām organizācijām vai neformālām sabiedrības grupām, lai īstenotu sabiedriskā labuma mērķus, kas veicina vietējo attīstību un dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā. 14-09-2007