• Iepazīsties ar pētījumu Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013!

  Latvijas Pilsoniskā alianses aicina iepazīties ar pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.” Pētījumā ir apkopoti dati un fiksētās izmaiņas par 2013. gada notikušajām izmaiņām NVO sektorā.
  Ar šo pētījumu eLPA vēlas panākt pozitīvas izmaiņas NVO sektorā, nodrošinot to, ka cilvēki ir gatavi atklāti dalīties ar informāciju NVO sektora sakārtošanas mērķa labā. Iegūtā informācija ir ļāvusi izstrādāt priekšlikumus publiskā finansējuma pārdalei NVO jeb Latvijas NVO fonda izveidei.
  Galvenie secinājumi par NVO sektora darbību ir: organizāciju skaits visās Latvijas pašvaldībās ir audzis, intensīvāka un regulārāka kļuvusi organizāciju darbība, vienlaikus ir augušas valsts iestāžu gaidas par biedrību un nodibinājumu darbības profesionalitāti.


  Pētījumā var uzzināt faktus par NVO reģionālā griezumā, piemēram:
  ⦁    Pāvilostā ir vislielākais NVO blīvums Latvijā - uz 1000 iedzīvotājiem ir nodibinātas 13 biedrības un nodibinājumi.
  ⦁    Latgales reģionā visvairāk organizācijas ir reģistrētas Daugavpilī – 430 biedrības un nodibinājumi jeb 27% no organizāciju kopējā skaita Latgales reģionā.
  ⦁    Vidzemnieki ir aktīvākie Latvijā parakstu vākšanā, piedaloties sabiedriskās apspriedēs u.c. – iesaistījušies 18% iedzīvotāju.
  ⦁    Zemgales iedzīvotāji ir visaktīvākie dalībnieki talkās – 36% iedzīvotāju.


  Papildus aicinām iepazīties ar Latvijas Fakti veikto sabiedriskās domas aptaujas Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā rezultātiem un publicitātes kvalitatīvo analīzi, ko veica Nacionālā informācijas aģentūra LETA.
  Nākamais pētījums par NVO sektoru Latvijā tiks veikts 2015. gadā. Pētījumu veikšana nodrošinās regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā.


  Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.