• Ieraksti savu vārdu Eiropas lauku NVO datu bāzē

    Franču lauku NVO tīkls (French Network of Rural NGOs, CELAVAR) apkopo datus par Eiropas NVO, kuras darbojas lauku teritoriju ilgtspējīgas attīstības jomā. Šim nolūkam organizācija aicina lauku NVO līdz 07.09.2007. aizpildīt anketu un nosūtīt to uz e-pastu celavar.europe@wanadoo.fr.