• Iesniegts manifests par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā

    01.10.2015. eLPA nosūtīja Saeimai manifestu par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā. Paldies aktīvajiem eLPA biedriem, kuri parakstījās un palīdzēja izplatīt manifestu! Kopumā zem manifest ir parakstījušās 50 organizācijas. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Sabiedrisko politikas centru PROVIDUS ir izstrādāja manifestu, kurā ir pausts aicinājums izveidot 2016.gadā Nacionālo NVO fondu, paredzot tam nepieciešamos resursus. Ar manifestu var iepazīties šeit.