Latvijas pilsoniskā aliance
  • Iespēja izteikt viedokli par ES budžeta prioritātēm

    Eiropas Komisija, gatavojot priekšlikumu par nākamo ES daudzgadu budžetu (pēc 2020.gada), ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par ES fondu un programmu uzlabošanu. Šī sabiedriskā apspriešana attiecas uz programmām un darbībām, kuru mērķis ir aizsargāt un veicināt Eiropas vērtības, kā arī atbalstīt mobilitāti, izglītību un apmācību, kultūras daudzveidību, pamattiesības, ES tiesiskuma telpu, digitālās prasmes, radošumu un Eiropas vēsturisko atmiņu un atceri. Šādas programmas un darbības nodrošina iespējas iedzīvotājiem, palīdz viņiem attīstīt prasmes un kompetences un veicina atklātu, demokrātisku, vienlīdzīgāku, iekļaujošu un radošu sabiedrību. Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir noteikt spēkā esošo programmu un darbību stiprās un vājās puses un iespējamos turpmākos risinājumus, kā arī izgaismot to savstarpējās sinerģijas iespējas. Viedokli iespējams sniegt līdz š.g. 8. martam. Anketa latviešu valodā pieejama šeit.