Latvijas pilsoniskā aliance
  • Iespēja izvirzīt kandidatūru Memoranda padomei

    Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) sekretariāts izsludinājis jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu. Konkurss izsludināts astoņām Memoranda padomes locekļu vietām uz gadu un sešu mēnešu pilnvaru termiņu (01.03.2017. -30.08.2018.). Kandidēt var jebkuras Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis.
    Pieteikumus var iesniegt līdz 2017.gada 24.janvāra plkst. 17.00, elektroniski nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Vairāk informācijas šeit.