• Iespēja saņemt Aktīvās lasīšanas iespēju rokasgrāmatu!

    Ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu ir iztulkota un iespiesta Aktīvās lasīšanas iespēju (ALI) rokasgrāmata. Tās nolūks ir veicināt mazo bērnu kognitīvo (izziņas), valodas un sociāli emocionālo spēju attīstību. Rokasgrāmata sniedz skaidru un detalizētu rekomendāciju kopu vecākiem un citiem aprūpētājiem par to, kā kopīgi darboties ar bērnu, izmantojot interaktīvas darba metodes. ALI programmas var izmantot ģimenēs, pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu aprūpes centros, dienas aprūpes centros un rotaļu grupās, tātad, jebkurā vietā, kur bērni dzīvo vai pavada daļu dienas. Rokasgrāmatu ir iespējams saņemt Bērnu un ģimenes lietu ministrijā Rīgā, Basteja bulvārī 14, iepriekš piesakoties pa tālr.67356468.