• Ir konstatētas problēmas NVO grāmatvedības uzskaitē

    Apkopojot informāciju par aktualitātēm nevalstisko organizāciju grāmatvedības uzskaitē, ir konstatētas vairākas problēmas, kas izriet no grāmatvedības uzskaites regulācijas interpretācijas ikdienā. Aicinām iepazīties ar rakstu pielikumā, kurā atspoguļotas galvenās problēmas un uzskaitīti visi būtiskākie normatīvie akti, kas regulē NVO grāmatvedības vešanu.
    Pētījumu un rakstu par grāmatvedības uzskaites problēmām ir veidojusi eLPA piesaistītā grāmatvedības konsultante Jadviga Neilande. Konsultantes sagatavotā informācija būs atspoguļota pētījumā Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013. Pētījums tiks publiskots š.g. decembrī.

     


    Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

    Pielikumi