Latvijas pilsoniskā aliance
  • Izdota romu tautas grāmata

    Sabiedrības integrācijas biedrība “Alternativas” ir izdevusi romu tautas grāmatu „Romu stāstu stāsti „Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst””, projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība” ietvaros. Kopumā ir izdoti 50 eksemplāros un tika noorganizēti grāmatas atvēršanas svētki Kandavas pilsētā. Projekta rezultātā gan Kandavas pilsētas un kaimiņpilsētas iedzīvotājiem ir iespējas grāmatu iepazīt vietējo bibliotēkas plauktos, kā arī iepazīt to e-formātā. Kā reprezentācijas materiāls tika pasniegts grāmatas svētku atklāšanas svētku dalībniekiem un viesiem.


    Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.