Latvijas pilsoniskā aliance
  • Izsaki viedokli par NAP2027

    Aicina iepazīties ar NAP2027 piedāvājumu un prioritātēm un sniegt priekšlikumus, kā veidot Latviju izcilu – labāku, drošāku, labklājīgāku un laimīgāku Tev un ikvienam!


    NAP2027 ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam. Tas nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā 7 gadu periodā. Tas ietver valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. Plāns līdzsvaro ieguldījumus jeb tēriņus, un iespējas valstij un iedzīvotājiem "nopelnīt"!


    Plānu īsteno galvenokārt ar publiskiem resursiem, to atbalsta arī privātais un pašvaldību finansējums, kā arī ārvalstu finanšu palīdzība.  Arī Eiropas Savienības fondu resursi ir ieguldījums Latvijas iedzīvotāju nākotnē, atbalstot un līdzfinansējot Nacionālā attīstības plāna (mērķu) īstenošanu.


    Viedokli aicinām izteikt līdz 2019. gada 31. janvārim, sūtot priekšlikumus šeit. Ja informācija ērtāk iesniegt citā formā, tostarp papīra izdrukas, telefoniskas vai klātienes konsultācijas, e-pasta saziņas veidā u.c. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Elīnu Krūzkopu, zvanot pa tālruni 67082813 vai rakstot e-pastu.