• Izsludināts projektu konkurss “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2018”

  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā.
  Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti četrām atbalsta jomām:
  1.    Mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta projekti (6 000 EUR);
  2.    Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstības projekti (8 000 EUR);
  3.    Starpkultūru dialoga projekti (8 000 EUR);
  4.    Romu integrācijas, līdzdalības, kultūras un starpkultūru dialoga projekti (2 000 EUR).
  Projektus var iesniegt līdz 2018. gada 27.marta pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse” sūtot attiecīgo dokumentāciju e-pastu alianse@nvo.lv.
  Projektu īstenošanas laiks ir no 2018. gada 2. maija līdz 2018. gada 23. novembrim.

  Visus projekta sagatavošanas norādījumus variet skatīt pielikumos un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Pilsoniskās alianses biroju rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv vai zvanot pa tālruni 67846464.

  Konkursa īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

  Pielikumi