• Izveidota Latvijas NVO koalīcija Gruzijas atbalstam

    Informējam, ka š.g. 13.augustā Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) organizēja Latvijas NVO pārstāvju sanāksmi, kuras laikā tika izveidota „Latvijas NVO koalīcija Gruzijas atbalstam". Koalīcijas mērķis ir aktīvi un koordinēti iesaistīties Latvijas politiskā atbalsta un humanitārās palīdzības sniegšanai Gruzijai. Koalīcijas sastāvā ir dažādu jomu sabiedriski aktīvas Latvijas NVO, kurām ir sadarbības pieredze ar Gruziju un kuras šobrīd aktīvi darbojas Gruzijā. Izveidotā koalīcija aicina sabiedrību, valdību un Saeimu aktīvāk atbalstīt Gruziju! Ja vēlaties piebiedroties koalīcijai, lūdzu, informējiet LAPAS direktori Māru Sīmani, e-pasts: simane@lapas.lv
    Atgādinām, ka 11.augustā Rīgā norisinājās gājiens, kurā tika noliktas baltas rozes pie Krievijas vēstniecības, tādejādi apliecinot Latvijas tautas līdzjūtību Gruzijas tautai, cieņu nogalinātajiem un paužot sašutumu par Krievijas Federācijas rīcību.