• Izvērtēs vēlēšanu sistēmu Latvijā

    22.08.2007. pirmajā Vēlēšanu reformas biedrības padomes sanāksmē pulcējās vēlēšanu sistēmas lietpratēji, lai vienotos par principiem vēlēšanu sistēmas izvērtēšanai.
    Jaundibinātās biedrības mērķis ir sniegt atzinumus par konkrētiem vēlēšanu reformas jautājumiem, sagatavojot ieteikumus Saeimas vēlēšanu sistēmas un likuma uzlabošanai vai nomaiņai. Biedrība uzsver, ka vēlēšanu sistēma ir viens no galvenajiem līdzekļiem labas valsts pārvaldes ieviešanai un uzturēšanai.

    Vēlēšanu reformas biedrības padomes darbā piedalās Daunis Auers, Lolita Čigāne, Arvīds Dravnieks, Juris Dreifelds, Aivars Endziņš, Ivars Ijabs, Jānis Ikstens, Tālavs Jundzis, Arnis Kaktiņš, Iveta Kažoka, Egils Levits, Aleksandrs Maļcevs, Jānis Peniķis, Jānis Pleps, Juris Prikulis, Ziedonis Rags, Juris Rozenvalds, Jānis Stradiņš, Visvaldis Valtenbergs, Alfrēds Vanags, Ligita Začesta un Brigita Zepa.