Latvijas pilsoniskā aliance
 • Jurista padoms par nodibinājuma likvidāciju

  Astotais Jurista padoms veltīts nodibinājuma likvidācijai. Šajā izdevumā dealizēti tiek skatīti jautājumi par nodibinājuma darbības izbeigšanu, kā to nosaka Biedrību un nodibinājumu likuma 12.nodaļa, nodibinājumu darbību var izbeigt uz šāda pamata: 1. ar tiesas nolēmumu; 2. izbeidzoties termiņam (ja nodibinājums dibināts uz noteiktu laiku); 3.ar valdes lēmumu; 4. uzsākot nodibinājuma bankrota procedūru; 5.uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata. Jurista padomā tiek arī apskatīti Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti.


  Sākot ar pavasari, aptuveni divas reizes mēnesī biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” publicē Jurista padomu, kurā tiek skaidroti nevalstiskajām organizācijām un pilsoniskiem aktīvistiem biedrību un nodibinājumu juridiskie aspekti.

   


  Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.  Pielikumi