• Kā orientēties likumu džungļos?

   

  Latvijas Pilsoniskā alianse piedāvā izglītojošu un informējošu video materiālu „Kā orientēties likumu džungļos”. Video ir par iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju (NVO) līdzdalību valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos.

  Video galvenais tēls ir „Ideja”, kas cilvēku ikdienas dzīvi nevar ietekmēt un uzlabot, tāpēc „Idejai” nepieciešama drauga „Likuma” palīdzība! Mēs, kā indivīdi, parasti nesekmīgi mēģinām izgaismot problēmu pa vienam... atsevišķi, katrs savās mājās, ielā, ciemā, pilsētā vai reģionā, un, ja ideja ir daudziem, bet neseko rīcība, to nepamana  un izmaiņas nenotiek.

  Uz jautājumu kā sanākt kopā, kā atrast sev līdzīgos, kā atrast iespējas, lai ideja kļūtu par likumu - video stāsta par vairākām iespējām:

  1. NVO var kļūt par vienu no organizācijām,  kas parakstījušas  2005.  gadā noslēgto Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu.
  2. Izmantot 2006. gadā Saeimā apstiprināto deklarāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām,kas paredz vienu reizi gadā NVO un Saeimas deputātiem satikties forumā, kurā ir iespēja uzrunāt Saeimas deputātus.
  3. Iedzīvotāji var izmantot sabiedriskās iniciatīvas platformu  - www.manabalss.lv  kur katra iniciatīva vai ideja, par kuru elektroniski parakstījušies 10 000 cilvēku, un, kura atbilst Saeimas juridiskajiem kritērijiem, nonāk pie Saeimas deputātiem.

   

  Aicinām video materiālu izplatīt sociālajos portālos, ziņu portālos, kuros iedzīvotāji var uzzināt par līdzdalības iespējām valsts pārvaldē un lēmumu pieņemšanas procesos. Aicinām video izmantot izglītības iestādēs, kur skolēnus izglītot par līdzdalības iespējām daudz interesantākā veidā.

   

  Video autori ir Latvijas pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe un politikas koordinatore Inta Šimanska. Video mākslinieks - Zemgus Zaharāns.

  Līdzdalības video tapis ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu.

  Video materiāls pieejams Latvijas Pilsoniskās alianses Youtube kontā šeit.