• Konference “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi"

  20.10.2017. notika biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” rīkotā konference “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi”.
  Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas izaicinājumi it īpaši aktualizējās 2017. gada nodokļu politikas reformas ietvaros, kad tika pieņemti lēmumi, kas samazina nodokļu atvieglojumus uzņēmumu un fizisko personu ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” organizēja konferenci, lai diskutētu par sekojošiem jautājumiem:

  •     iegūtu redzējumu par pilsoniskās sabiedrības izaicinājumiem Latvijā, salīdzinot ar Igaunijas un Zviedrijas situācijām,
  •     iedvesmotos no Zviedrijas un Igaunijas labās prakses piemēriem un mācītos no pieredzes,
  •     kopīgi diskutētu par iespējamiem risinājumiem pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas nodrošināšanai Latvijā.

  Konference tika organizēta projekta “Increasing sustainable development of the civil society in the Baltic Sea region” ietvaros, kuru īstenoja biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar partneri no Zviedrijas “Global Utmaning” (domnīca, līdzīga kā PROVIDUS Latvijā) un partneriem no Igaunijas “Praxis Center for Policy Studies” (domnīca, līdzīga PROVIDUS Latvijā) un “Network of Estonian Nonprofit Organizations” (NVO jumta organizācija, kā Latvijas Pilsoniskā alianse Latvijā).

  Konferences primās daļas diskusiju var vērot biedrības "Latvijas Pisloniskā alianse" youtube.com kanālā angļu un latviešu valodās.


  Šis pasākums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.