• Labklājības Ministrija aicina apspriest ES fondu projektu vērtēšanas kritērijus

    Labklājības ministrija (LM) aicina interesentus izteikt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus par kritērijiem, kurus paredzēts izmantot ES fondu projektu vērtēšanai 2007-2013 plānošanas periodā. Šie kritēriji nosaka, kādām prasībām jāatbilst iesniegtajam projektam, lai tas iegūtu pēc iespējas lielāku punktu skaitu vērtēšanā un tam būtu lielākas iespējas ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai. Ar LM sagatavotajiem projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapas Eiropas Sociālā fonda sadaļā.
    Interesenti savus komentārus, priekšlikumus un iebildumus aicināti iesniegt
    LM līdz 10.09.2007. rakstiski (Skolas iela 28, Rīga, LV ¬1331) vai elektroniski uz e-pasta adresi zane.lasmane@lm.gov.lv. Saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti un pēc izvērtēšanas tiks izmantoti kritēriju uzlabošanai.
    Šī ir otrā projektu vērtēšanas kritēriju apspriešana, pirmo 7 projektu konkursu kritēriju sabiedriskā apspriešana notika 2007. gada martā.
    Plašāku informāciju lasiet šeit.