• LAPAS izsludina publisko iepirkumu


    Pētījuma „Cilvēkdrošības koncepcijas attīstība un NVO loma tajā” (3 daļās) veikšanai, biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izsludina publisko iepirkumu. Pētījums tiek veikts „NVO fonds” iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” projekta otrajā pīlārā. Pieteikumu termiņš - 21.06.plkst.15:00. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties pielikumā.

    Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

    Pielikumi