Latvijas pilsoniskā aliance
 • Latgales potenciāls ir tās daudzveidība

  24.03.2018. norisināsies forums “Latgale – reģions ar neatklātu potenciālu”, kurā visas dienas garumā notiks diskusijas par Latgales reģiona resursiem, kas to padara par unikālu biznesa, kultūras un sociālo telpu. Foruma gaitā tiks rīkotas trīs paneļdiskusijas, kas veltītas biznesa videi, valodas daudzveidībai un kultūrai, kā reģiona attīstības dzinējspēkam un sabiedrības saliedētībai.


  Paneļdiskusijā par Latgales biznesa vidi ekonomiskajai izaugsmei un vienotai sabiedrībai piedalīsies tradicionālā biznesa attīstītāji, kā piemēram, Andrejs Zelčs,  “Daugavpils biznesa inkubators” vadītājs, un tādu ekonomisko aktivitāšu veicinātāji, kas īpašu uzmanību vērš uz mazaizsargātāko sabiedrības grupu integrāciju darba tirgū, kā piemēram, Inga Krekele, biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” koordinatore un Oļesja Soboļevska, sociālā uzņēmuma/ labdarības veikala “Otrā iespēja” vadītāja. Tāpat panelī notiks dalīšanās ar praktisko pieredzi - no uzņēmēja Guntas Nagles, “LAGU” zīmola autore un modes salona īpašnieces, kas ārvalstīs iegūto pieredzi iegulda Latgales attīstībā.


  Panelī par Latgales reģiona valodu daudzveidību kā bagātību ar viedokli dalīsies Ilga Šuplinska, dr.philol., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore, Dainis Mjartāns, mediju ekspertu un VSIA “Latvijas vēstnesis” valdes loceklis, Ilona Indriksone, Preiļu Brīvās skolas direktore par valodu apguvi izglītības iestādēs un valodu daudzveidības nozīmi turpmākajā profesionālajā dzīvē, savukārt Arnis Slobožanins, grupas “Dabasu durovys” mūziķis, dalīsies skatījumā no vēsturnieka, Latgales iedzīvotāja, kultūras un biznesa sektora pārstāvja viedokļa.
  Panelī “Latgales kultūru kā reģiona dzinējspēks” tiks diskutēs par kultūras tūrismu un Latgales resursiem tūrisma veicināšanai, īpašu uzsvaru liekot uz nemateriālo mantojumu. Kā vienu no tiem var minēt garīgumu, kas ir viens no Latgales raksturiezīmēm. Par  to, kādēļ tas ir svarīgi arī mūsdienās un kādēļ cilvēki labprāt dodas svētceļojumā, pieredzē dalīsies Artūrs Saveļjevs, mūzikas pedagogs no Daugavpils. Savukārt Reinis Spaile, kura organizētā festivāla “Ezera skaņas” koncepta pamatā ir viens no Latgales simboliem - ezers, dalīsies pieredzē par dabas, kultūras un cilvēka mijiedarbību un kā tas ietekmē reģionu un sabiedrību kopumā. 

  Ar foruma darba kārtību var iepazīties pielikumā, un pieteikties dalībai forumam var šeit. Aicinām interesentus, kas vēlas piedalīties forumā, un dzīvo ārpus Daugavpils, transporta nepieciešamības gadījumā, sazināties ar organizatoriem par iespējamo transporta nodrošināšanu.

  Forums tiek organizēts projekta “Latgale – reģions ar neatklātu potenciālu” ietvaros, ko īsteno biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar “Novaya Gazeta — Baltics”, Latvijas Reģionu televīziju Re: TV un ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

  Pielikumi