Latvijas pilsoniskā aliance
  • Latvijā notiks Eiropas Lauku Jauniešu parlaments

    11.08.2017. Līgatnes novada Ratniekos pulcēsies jaunieši no Eiropas Savienības, Balkānu un Melnās Jūras reģiona valstīm, lai piedalītos Pirmajā Eiropas Lauku Jauniešu parlamentā. Būs pārstāvji no Dānijas, Norvēģijas, Austrijas, Šveices, Slovēnijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Latvijas, Armēnijas un Albānijas. Šī Jauniešu parlamentā iegūtie rezultāti tiks iekļauti Eiropas Lauku parlamentā, kas šogad notiks Nīderlandes pilsētā Vernhostā oktobrī.

    Parlamenta laikā, Eiropas lauku jaunieši interaktīvā veidā, balstoties uz pērn izstrādāto Eiropas lauku pilsoniskās sabiedrības manifestu par nepieciešamajām rīcībām lauku nākotnei, kurā būtisku vietu ieņem jaunieši, risinās 21. gadsimta lauku jauniešu izaicinājumus. Uzmanība tiks pievērsta gan jauniešiem, kas šobrīd dzīvo laukos, gan arī tiem, kuri dažādu apsvēru dēļ ir pametuši dzīvi laukos.

    Latvijā starptautisko pasākumu rīko biedrības “Latvijas Lauku forums”, “Latvijas Mazpulki” un Ciemu Rīcības asociācija Somijā. Vairāk informācijas var atrast šeit.