Latvijas pilsoniskā aliance
 • “Latvijas Pilsoniskās alianses” 2017.gadā paveiktais

  Noslēdzot gadu, esam uztaisījuši 2017.gada padarīto darbu pārskatu. Apkopojot iepriekšējā gadā veiktās aktivitātes, varam droši apgalvot, ka biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” komanda ir ražīgi pastrādājusi un veikusi daudz un dažādas aktivitātes nevalstisko organizāciju (NVO)  interešu aizstāvības, un kapacitātes celšanas jomā.
  Visa gada garumā tika izdots e-izdevums „Nesēdi tumsā!”, sociālajos tīklos tika publicēti 122 marķēti e-padomi (#BNfakts, #BNRiga), 14 “Jurista padoms”, tika sniegtas vairāk kā 250 konsultācijas, apmeklētas aptuveni 200 sanāksmes, kurās pārstāvēja gan NVO, gan arī sabiedrības kopīgās intereses, kā arī sagatavoja un iesniedza 50 oficiālus atzinumus un komentēja virkni nozīmīgus politikas plānošanas dokumentus.


  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” organizēja apmācības, pasākumus, izglītojot un informējot vairāk kā 1000 dalībnieku klātienē, kā arī organizēja izglītojošo akciju skolās “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras ietvaros 11 Rīgas reģiona pašvaldībās tika izglītoti par pilsonisko aktīvismu 1476 skolēni.
  Viennozīmīgi 2017.gads biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse” bijis publicitātes gads: bijušas neskaitāmas intervijas TV un radio, publicēti 4 raksti latviešu, angļu un dāņu valodās, izdotas 30 preses relīzes. Regulāri sabiedrība tika informēta par aktualitātēm nevalstiskajā sektorā sociālajos kontos, kuriem kopumā ir vairāk kā 3500 sekotāju, sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā un ASV vēstniecību Latvijā turpināja iniciatīvu Balva “Cilvēku izaugsmei Latvijā”, kā arī popularizēja Vispasaules NVO dienu un piedalījās kopumā 7 pasākumos Eiropā, lai popularizētu Latvijas NVO sasniegumus, tāpat uzņēma ārzemju viesus pie sevis, lai dalītos pieredzē.


  Tāpat biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” veidoja jau divpadsmito gadu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu, veica sabiedrības līdzdalības ievērošanas (MK noteikumu) pašvaldību mājaslapās monitoringu, izstrādāja nevalstiskā sektora finanšu pārskatu un diskusiju dokumentu – priekšlikumu kopumu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
  Kā būtiskākos interešu aizstāvības rezultātu varam minēt aktīvu virsvadību nodokļu politikas reformas ietvaros jautājumos, kas skar ziedojumu regulējumu, un sadarbībā ar sadarbībā ar citām NVO panāca, ka tiek pieņemts daudz labvēlīgāks regulējums nekā to paredzēja sākotnējais Finanšu ministrijas izstrādātais priekšlikums.
  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” turpināja būt Rīgas reģiona resursu centrs, un 2017. gadā Rīgas reģionā piešķīra 24 000 eiro kopumā 12 projektiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, starpkultūru dialoga jomā un mazākumtautību organizāciju, tajā skaitā romu organizāciju atbalstam kopumā.


  Šī ir tikai daļa no 2017.gadā paveikto darbu bilances, taču aicinām ieraudzīt to, ka ikdienā ir kāds, kas seko līdzi tam, lai NVO un pilsoniski aktīvi iedzīvotāji ikdienā varētu darīt savu darbu labāk, tādējādi veicinot līdzcilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanos un labklājību valstī.


  Lai plānotu 2018. gada aktivitātes un darbus, mēs vēlētos dzirdēt atgriezenisko saiti un jūsu ieteikumus turpmākajam darbam, tādēļ aicinām veltīt savu laiku un aizpildīt šo anketu. Tas aizņems aptuveni 5 minūtes Jūsu laika, tomēr ieguldījums būs neatsverams.