• Līdzfinansējums projektu īstenošanai no Eiropas struktūrfondu līdzekļiem!

    Kultūras ministrija informē par pieteikšanos dažādiem projektiem laika posmā no 2007. - 2013. gadam. Projektus iespējams īstenot piesakoties līdzfinansējumam no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Piemēram, apakšaktivitātei Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā paredzētā minimālā summa ir EUR 50 000.