• Lielumam ir nozīme

  2015. gada NVO aptaujas dati liecina, jo vairāk NVO ir biedru, darbinieku un brīvprātīgo, jo organizācija tic savām spējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu, biežāk izvērš interešu aizstāvības aktivitātes, meklē sadarbības iespējas ne tikai valsts, bet arī starptautiskā mērogā.

  Tomēr jāsecina, ka pēdējo divu gadu laikā ir palielinājies to organizāciju skaits, kas nav veikušas nevienu interešu aizstāvības aktivitāti. Visaktīvākās interešu aizstāvībā ir organizācijas, kuru darbības mērķis ir interešu aizstāvība, bet daudz darba aizstāvot savu biedru un mērķa grupu intereses veic arī sociālo pakalpojumu un vides aizsardzības organizācijas. Vispasīvākās interešu aizstāvībā ir brīvā laika pavadīšanas, citas izglītības un kultūras organizācijas. Iepriecinoši, ka aizvien biežāk organizācijas apzinās, ka to mērķu sasniegšanā palīdz konsultēšanās ar biedriem.

  Salīdzinot ar 2013. gadu nedaudz, bet tomēr samazinās organizāciju ticība tam, ka var ietekmēt lēmumu pieņemšanu; palielinās to organizāciju skaits, kuras atzīst, ka nav panākušas izmaiņas lēmumu pieņemšanā vai panākušas tās tikai daļēji. NVO ar sabiedriskā labuma statusu biežāk uzskata, ka organizācija spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu, nekā NVO bez šāda statusa.

  NVO aptauja tika veikta 2015. gada maijā. Tajā piedalījās ap 300 Latvijas biedrību un nodibinājumu. NVO sektora pārskats pilnībā būs pieejams 2016. gada pirmajā pusē.

   

   

   

   

  Pārskats par NVO sektoru ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Plašākai sabiedrībai pārskats par NVO sektoru.