Latvijas pilsoniskā aliance
 • “Mazais pilsonis” turpinās skolēnus informēs par pilsonisko līdzdalību

  Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar British Council Latvia, šogad turpinās īstenot kampaņu “Mazais pilsonis”.  Kampaņas ietvaros tiks apmeklētas 30 klases dažādās Rīgas skolās.


   
  Kampaņas “Mazais pilsonis” ietvaros nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu - pārstāvji dosies uz skolām, lai interaktīvi un saturīgi izglītotu jauniešus par politisko un pilsonisko līdzdalību, lai iepazīstinātu ar nevalstisko organizāciju darbību, kā vienu no līdzdalības formām, un nevalstiskam sektoram saistītiem jautājumiem, tādējādi veicinot jauniešu izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un mudinot tajās iesaistīties,  vienlaikus veicinot gan piederības sajūtu valstij, gan izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu.

   

  Nodarbības skolās notiek, izmantojot interaktīvu spēli, saskaņā ar Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu metodoloģiju, kas saucas “Četri stūri”. Metodoloģija ļauj sniegt strukturētu informāciju par noteiktiem pasākumiem, kurus īsteno organizācijā, kas viesojas skolā, kā arī ietver interaktīvo daļu, kas ļauj diskusiju veidā izglītot jauniešus par to, kā būt pilsoniski aktīviem, atklāti runāt par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un uzdot jautājumus, kas ir neskaidri saistībā ar valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi. 

   

  Būtiska pievienotā vērtība kampaņai ir vieslektori, kuru dalību nodrošina Latvijas Pilsoniskā alianse. Visi vieslektori ir nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri ir politiski un pilsoniski aktīvi cilvēki, kas papildus teorijai var pastāstīt par savu praktisko pieredzi un konkrētiem piemēriem, kā ar pilsonisko aktivitāti ir panākti konkrēti rezultāti - kā tas tika darīts un kā tas ir uzlabojis situāciju pilsētā, novadā vai valstī.

   

  Projekts tiek īstenots ar British Council Latvia finansiālu atbalstu.