• Mērīsim sociālo kapitālu

    Aicinām Tevi iepazīties ar eLPA direktores Rasmas Pīpiķes sagatavoto rakstu par NVO sektora lomu sabiedrībā. Šis ir pēdējais raksts par sauso atlikumu nevalstisko organizāciju sektorā. Rakstā uzsvars likts uz nevalstisko organizāciju lomu sociālā kapitāla veidošanā un to, cik būtiski ir apkopot un analizēt informāciju, identificējot tos aspektus, kas var palīdzēt veicināt sociālā kapitāla pieaugumu. Raksts pieejams šeit.

     


    Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

    Pielikumi