Latvijas pilsoniskā aliance
 • NIPSIPP sanāksme

  11.09.2018. notiks Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde, kurā tiks skatītas vairāki būtiski jautājumi:

  1) NVO fonda prioritāšu 2019.gadam izskatīšana (tostarp atbalstāmie programmas darbības virzieni, jomas, projektu aktivitātes un finansējuma sadalījums);

  2) Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2019.-2020.gadam rezultatīvo rādītāju monitoringa sistēmas izveide;

  3)Latvijas Mazākumtautību Foruma organizēšana.
  Padomes uzdevums ir nodrošināt sabiedrības integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā iesaistīto institūciju saskaņotu sadarbību un izveidot sistēmu operatīvai informācijas apmaiņai par sabiedrības integrācijas politikas procesiem.