• Nodrošini praksi LU juridiskās fakultātes maģistratūras studentiem

    Latvijas Universitātes (LU) Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Sorosa fondu-Latvija piedāvā iespēju NVO nodrošināt prakses vietu Juridiskās fakultātes maģistratūras studentiem. NVO var nodrošināt vienu vai vairākas prakses:
    • 5 nedēļu cilviltiesiskā prakse;
    • 5 nedēļu krimināltiesiskā prakse;
    • 10 nedēļu noslēdzošā prakse (prakse atbilstoši studenta izvēlētajam maģistra darba tematam).
    NVO tiek aicinātas izmantot izdevību un pieteikties, aizpildot anketu un nosūtot to uz e-pastu egita@sfl.lv vai pa faksu 67039242 līdz 15.09.2007.