• Noskaidrotas Latvijas ilgtspējīgākās nevalstiskās organizācijas

    Šī gada 11.septembrī Rīgā svinīgā ceremonijā tika apbalvotas Latvijas nevalstiskās organizācijas, kas Sorosa fonda - Latvija pārvaldītās Baltijas - Amerikas Partnerattiecību Programmas (BAPP) un AB.LV Sabiedriskā labuma fonda kopīgi īstenotās programmas ietvaros spējušas piesaistīt vislielāko finansējuma apjomu. Apbalvojumu par daudzveidīgāko finanšu avotu piesaisti ieguva Talsu novada fonds, savukārt par redzamākajām līdzekļu piesaistes aktivitātēm savā reģionā apbalvojumu ieguva Valmieras novada fonds. Tāpat tika apbalvota arī biedrība „Baltā māja". Vislielāko finanšu līdzekļu apjomu izdevies piesaistīt fondam „Ziedot" un Rīgas Samariešu apvienībai. Par inovatīvāko finansējuma piesaistes ideju tika apbalvots Resursu centrs sievietēm „Marta", kas ziedojumu piesaistei ieskaņoja latviešu tautasdziesmu apdares, atklājot sievietes dzīves izpausmes un noskaņas. Konkurss tika izsludināts pagājušā gada septembrī ar mērķi veicināt nevalstisko organizāciju darbības ilgtspēju. Konkursā piedalījās fonds „Ziedot", Resursu centrs „Marta", „Rīgas Samariešu apvienība", Valmieras novada fonds, Talsu novada fonds, asociācija „Papardes zieds", Ideju partneru fonds, biedrība „Baltā māja" u.c.