• Notiks Memoranda padomes finanšu un SLO darba grupas 7.sēde

    16. maijā plkst. 15.00 notiks Memoranda padomes darba grupas sēde par NVO finansēm un SLO likumprojektu, kurā turpinās diskutēt par saimniecisko darbību un tiesībām ieguldīt līdzekļus vērtspapīros.


    Iepriekšējā darba grupas sēdē diskusijas rezultātā darba grupa vienojās par tālāko rīcību šī jautājuma risināšanā. Finanšu ministrija kopā ar Tieslietu ministriju sagatavos izvērtējumu priekšlikumam, ko Latvijas Pilsoniskā alianse ar vairākām citām organizācijām iesniedza Saeimā, kas paredz, ka SLO likuma 11. panta otrā daļa tiek izteikta šādā redakcijā: “Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie ziedojumi (un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus – no likuma svītrots), izlietot tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai”.