Latvijas pilsoniskā aliance
  • Notiks Rīgas konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde

    12.10.2017. notiks pirmā sēde Rīgas domes Konsultatīvās padomei sabiedrības integrācijas jautājumos, kuras sastāvā ir arī biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga.

    Darba kārtībā iekļauti tādi jautājumi kā Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos funkcijas un uzdevumi, 2017.gada pētījuma “Sabiedrības integrācija Rīgā” rezultātu prezentācija, RD IKSD īstenotā projekta “Uzņemošās pilsētas” ietvaros sagatavotā rīcības plāna jauniebraucēju iekļaušanai Rīgas pilsētā prezentācija, RD IKSD īstenotā projekta “Amitie Code” rezultāta - vadlīnijas pašvaldības darbiniekiem darbā ar jauniebraucējiem prezentācija, Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programma 2012.-2017.gadam un īstenošanas rīcības plāns – nākamā perioda programmas un rīcības plāna plānošana un Iedzīvotāju forums “Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!” plānošana.