• Notiks saskaņošanas sanāksme par grozījumiem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā

    17.jūlijā notiks saskaņošanas sanāksme par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”, kurā skatīs papildus nosacījumus publisko pasākumu organizatoriem, tai skaitā NVO un pilsoniskajiem aktīvistiem. Kā iepriekš informējām, LPA iebilst pret likumprojektā ietvertajiem ierobežojumiem un nesamērīgo slogu uz sabiedrības pāsrtāvjiem, kas var negatīvi ietekmēt biedrošanās un pulcēšanās brīvības, un kopumā pilsonisko aktivitāti.