• Notikusi pirmā reģionālā konference par NVO attīstību

  Pēc eLPA veiktā pētījuma "Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013" rezultātiem, Zemgales reģionā ir 8% jeb 1441 orgainzāciju no NVO kopskaita Latvijā (dati par 03.07.2013.). Tas ir vismazākais biedrību un nodibinājumu skaits Latvijā, taču tieši zemgalieši ir tie, kuri visbiežāk veic brīvprātīgo darbu. 20% zemgaliešu ir bijuši brīvprātīgie pēdējā gada laikā, kam seko Vidzeme ar 7,3% brīvprātīgo.
  Zemgalieši ir sabiedriski atbildīgi un aktīvi, visaktīvāk visā Latvijā piedaloties labdarības akcijās: ziedošana, zvanot pa tālruni (veikuši 45,3% (vidējais rādītājs valstī - 30,6% respondentu), ziedošana, ievietojot naudu ziedojumu kastītē lielveikalos - 30% (vidēji valstī - 26,7%), kā arī piedalīšanās talkās - 36% (vidēji valstī - 23,1%). Ar konferences prezentāciju var iepzīties pielikumā.
  “Prognozējot un plānojot NVO darbību un attīstību ilgtermiņā, ikgadēji organizācijas darbības efektivitātes mērījumi ir nepieciešami, jo tas ļauj organizācijas vadībai, biedriem, sadarbības partneriem gūt priekšstatu par biedrības, nodibinājuma stiprajām pusēm. Konferences noslēguma diskusija atspoguļoja būtiskākos apsvērumus (nepieciešamās programmas NVO atbalstam, sadarbības stiprināšana starp dažādiem partneriem, lai virzītu NVO fonda izveides koncepciju), kas ņemami vērā, virzot jautājumu par Latvijas NVO atbalsta fonda izveidi,” sacīja eLPA direktora p.i. Inta Šimanska.
  Konference notika, lai informētu par izmaiņām Zemgales biedrību un nodibinājumu darbībā un palielinātu izpratni par situāciju NVO sektorā, eLPA aicināja Zemgales novada biedrības, nodibinājumus, pašvaldību iestāžu vadītājus, NVO koordinatorus, kā arī uzņēmējus, kuri atbalsta pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, uz reģionālo konferenci “2014: atskaites punkts NVO attīstībā”.
  Pirmā no četrām reģionālajām konferencēm “2014: atskaites punkts NVO attīstībā” norisinājās Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZKAC) telpās. Nākamā konference notiks Valmierā – 14.maijā.

   


  Konference ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  Pielikumi