• NVO fonda plānošanas komitejas tikšanās

    13.augustā notiks NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sanāksme, kurā plānots diskutēt par:
     +NVO fonda līdzšinējo rezultātu apkopojumu (2016.-2018.gads) un 2019.gadā īstenojamo projektu plānotajiem rezultātiem.
     +Priekšlikumiem NVO fonda tālākai darbībai, ņemot vērā sektoram pieejamo finansējumu citu finansējuma avotu ietvaros, sektora vajadzības un to, ko valsts sagaida no sektora.
     +Priekšlikumiem 2020.gada prioritārajiem darbības virzieniem, atbalstāmajām jomām, finansējuma sadalījumam.

    NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā ir 6 ministriju (VARAM, TM, KM, LM, ĀM,IzM), 6 NVO (Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse; Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centrs; Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai; Baiba Bela, Latvijas Sociologu asociācija; Kristaps Zariņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība), Valsts kancelejas (Inita Pauloviča) un SIF pārstāvji.