Latvijas pilsoniskā aliance
  • NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sēde

    13.09.2018. notiks NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas (SPK) sēdes turpinājums, kurā turpināsies darbs pie NVO fonda konkursa nolikuma pārskatīšanas, īpašu uzmanību pievēršot atbalstāmajām aktivitātēm, vērtēšanas kritērijiem. Par nepieciešamību pārskatīt NVO fonda konkursa dokumentāciju vienojās SPK locekļi, kad lemjot par 2019.gada prioritātēm un skatot iepriekšējo gadu rezultātus, saredzēja nepieciešamību precizēt atsevišķus punktus, lai procedūra būtu saprotamāka visām iesaistītajām pusēm.