• NVO iespēja saņemt finansējumu!

    Joprojām var iesniegt projektu pieteikumus Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (KIF) un SEB Unibankas atbalstītajai programmai „Kopā ar ģimeni", tādējādi radot iespēju nevalstiskajām organizācijām (NVO) realizēt savas idejas, lai pēc tam tās sniegtu palīdzīgu roku ģimenēm, kurām tas patiešām ir nepieciešams. Programmai kopumā piešķirti 20 000 LVL. Detalizētu informāciju lūdzam skatīt KIF mājas lapā www.iniciativa.lv, sadaļā Projektu konkursi.