• NVO ikdienas raksturlielumi


  NVO ikdienas raksturlielumi
  Pagājušās nedēļas laikā (10.06. – 14.06.) eLPA ieguva vērtīgu informāciju par aktuālo NVO sektorā. Jau pirmdien ieguvām analītiķa apkopoto un analizēto informāciju, ko sniedza NVO aptaujas Nevalstisko organizāciju darbība Latvijā 2012. gadā dati. Šobrīd notiek darbs pie iegūtās informācijas analīzes un datu salīdzināšana ar iepriekšējiem pētījumiem. Ieskatam un intrigai varam minēt šādus secinājumus (tie pierāda statistisku nozīmīgu sasaisti starp dažādiem rādītājiem):


  ⦁    organizācijas ar sabiedriskā labuma statusu biežāk sadarbojas ar citām NVO un uzņēmumiem, nekā organizācijas bez sabiedriskā labuma statusa;
  ⦁    pieaugot organizācijas darbības mērogam, palielinās sadarbības intensitāte ar citām NVO;
  ⦁    palielinoties algoto darbinieku skaitam un organizācijas darbības ilgumam, pieaug sadarbības intensitāte;
  ⦁    pieaugot darbinieku skaitam pieaug arī ticība, ka NVO spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Ticība NVO spēkos atšķiras tikai Latgales reģionā. Šis reģions izceļas ar ļoti zemu ticības līmeni.


  Plašāks ieskats par pētījuma Pārskats par NVO sektoru Latvijā būs pieejams augustā/septembrī, kad sniegsim informāciju par pirmziņojumu.
  e-aptaujā aicinājām piedalīties dažādas Latvijas organizācijas, uzrunājot vairāk kā 3000 respondentu visās Latvijas pašvaldībās.
  Sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru 13. jūnijā noritēja NVO vadītāju fokusa grupas intervija. Iegūtā informācija apkopotā veidā tiks izmantota pētījuma veikšanā.
  Plašāku informāciju par pētījuma pirmajiem rezultātiem vari apskatīt NVO TV raidījumu arhīvā (ieraksts notika 14.06.).
  Vienlaikus tiek turpināts pētnieku darbs analizējot NVO finanšu un grāmatvedības uzskaites realitāti un darbību atbilstoši tiesību aktu regulējumam, sniedzot arī priekšlikumus izmaiņām.


  Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.