• NVO kā sabiedrības resurss

    Aicinām Tevi iepazīties ar eLPA direktores Rasmas Pīpiķes sagatavoto rakstu par NVO sektora lomu sabiedrībā un pārdomām par to, kā publiskā pārvalde raugās uz biedrību un nodibinājumu darbībū, veidojot normatīvo ietvaru. Raksts ir pieejams pielikumā.


    Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

    Pielikumi