• NVO pētījums 2015

    Lai gan vēl tikai decembrī interesentiem bija iespēja iepazīties ar Pārskatu par NVO sektoru 2013, eLPA ar entuziasmu sākusi pētījumu par 2014. un 2015. gadu. Pirmdien, 9.03. uz darba grupu sanāk pētnieku komanda, lai iezīmētu pētnieciskā darba uzdevumus. Pārskats par NVO sektoru 2015 sagaidāms nākamā gada sākumā.

     


    Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā (Nr.2012.EEZ/INP/01) aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.