• NVO publicitātes rādītāji

  Trīs mēnešu laikā ziņu aģentūra LETA veica mediju monitoringu, lai fiksētu, ko, kas, kur un kad publicē ziņas par nevalstiskajām organizācijām un to darbību. 2015. gada jūlijā – septembrī nevalstiskās organizācijas medijos minētas 11 085 rakstos un sižetos. NVO pārstāvji kā eksperti minēti 3 509 materiālos, kas veido 32% no visas nevalstisko organizāciju publicitātes. Visbiežāk (92% gadījumu) nevalstiskās organizācijas medijos minētas neitrālā kontekstā. 7% materiālu bijuši pozitīvi, savukārt 1% – negatīvi. Populārākās tēmas, ar kurām saistībā medijos minētas nevalstiskās organizācijas, bijušas kultūra (1 782 materiāli), NVO vispārīgs minējums (796), sports (760) un pašvaldības (732).
  Sabiedriskajā TV nevalstiskās organizācijas visbiežāk minētas saistībā ar bēgļu jautājumiem. 84% materiālu bijuši neitrāli, 14% – pozitīvi, savukārt 2% - negatīvi.


  Minētie skaitļi liek noticēt, ka nevalstisko organizāciju darbība tiek pamanīta, to viedoklis uzklausīts. Tomēr aizdomāties liek rādītājs, ka NVO kultūras kontekstā tiek minētas 2,3 reizes biežāk kā vispārīgs NVO minējums, sports vai pašvaldības. Vai tas nozīmē, ka NVO biežāk tiek pie publicitātes, ja rīko pasākumus un kopj kultūras lauciņu?

   

  Mediju monitorings tika veikts Pārskata par NVO sektoru ietvaros un ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
  www.sif.gov.lv    www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org