• NVO reģionālā konference Jelgavā

  Lai uzzinātu par izmaiņām Zemgales biedrību un nodibinājumu darbībā un lai pilnveidotu sapratni par situāciju NVO sektorā, biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse ielūdz piedalīties Zemgales NVO konferencē „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”. Konference notiks 23. aprīlī Jelgavā.


  Ieskats par konferencē apskatāmajām tēmām:
  ⦁  dati par izmaiņām Zemgales NVO darbībā:  Jelgavas pilsētā ir 24% no Zemgales reģiona NVO kopskaita, Zemgalē ir vismazākais biedrību un nodibinājumu kopskaits Latvijā, bet tieši Zemgales iedzīvotāji ir tie, kas visbiežāk veic brīvprātīgo darbu ( saskaņā ar iedzīvotāju aptaujas datiem, ir lielāka iespējamība, ka brīvprātīgo darbu veiks Zemgales iedzīvotāji – 20%)!
  ⦁  sabiedrības līdzdalības aktivitātes mērījumi pašvaldības ietvaros. Piemēram, sabiedriski aktīvi ir gan tie cilvēki, kas organizē pasākumus, gan tie, kas piedalās www.manabalss.lv balsojumos, gan tie, kas brīvprātīgi ziedo savu laiku un zināšanas, lai palīdzētu citiem. Konferencē sniegsim ieskatu par to, kā noteikt, kura aktivitāte ir pilsoniski nozīmīgākā demokrātiskā iekārtā;
  ⦁  ikgadēji organizācijas darbības efektivitātes mērījumi ir vajadzība, kas ļauj organizācijas vadībai, biedriem, sadarbības partneriem gūt priekšstatu par biedrības, nodibinājuma stiprajām pusēm;
  ⦁  diskusija ar NVO, Saeimas deputātiem un domes darbiniekiem par atbalsta instrumentiem NVO sektoram sniegs ieskatu pamatojumam par Latvijas nevalstisko organizāciju atbalsta fonda izveidi.


  Aicinām iepazīties ar konferences „2014: atskaites punkts NVO attīstībā” programmu.


  Pieteikšanās konferencei ir līdz š.g. 16. aprīlim (ieskaitot), sūtot pieteikumu Līgai Brakovskai uz e-pastu: liga@nvo, vairāk informāciju var iegūt pa tālruni 26411668. Aicinām konferencē piedalīties Zemgales biedrību un nodibinājumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjus un studentus.

  Piedāvājam iespēju konferences laikā izvietot materiālus par savu organizāciju. Ja plāno šo iespēju izmantot, lūdzu informē L.Brakovsku.  Konference ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

   

  Pielikumi