• NVO sektora monitoringa sistēmas izstrāde

  Latvijas Pilsoniskā alianse turpina darbu pie monitoringa izstādes „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā”projekta ietvaros. Monitorings ir sistemātiska datu apkopošana un analīze saistībā ar NVO sektora attīstību. Monitoringa mērķis ir uzkrāt savstarpēji salīdzināmus datus, kas ļauj spriest par NVO sektora stāvokli, kā arī sniedz iespēju prognozēt sektora attīstību.

  NVO sektora monitoringa sistēma ietver kritērijus un rādītājus, kuri ir būtiski NVO sektora novērtēšanai un vispārējās NVO rīcībspējas kvalitātes novērtēšanai. Monitoringa sistēma ir instrumentu kopums, ko var izmantot valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti.

  Iepazīsties ar eLPA sagatavoto infografiku par monitoringa sistēmas mērķiem un uzdevumiem.

   

  NVO monitoringa sistēma ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu (Projekta Nr.2012.EEZ/INP/01). Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org