• NVO skaita izmaiņas Latvijā 2013. gadā

  Pagājušās nedēļas laikā eLPA veica informācijas aplūkošanu par NVO skaitu Latvijā. Salīdzinot datus par šī gada 4. janvāri un 4. jūliju, secināms, ka:


  1.    NVO skaits 2013. gada 4. jūlijā ir 17550;
  2.    septiņu mēnešu laikā biedrību un nodibinājumu skaits ir audzis par 815;
  3.    vairāk kā 2% organizāciju no kopējā organizāciju skaita Latvijā ir:

  • Rīgā – 45%;
  • Liepājā – 5%;
  • Jūrmalā – 3%;
  • Daugavpilī un Jelgavā – 2%.

   


  eLPA ir arī apkopojusi informāciju par NVO skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, tādējādi nosakot NVO blīvumu. Vislielākās blīvums uz 1000 iedzīvotājiem vienā pašvaldībā ir Pāvilostā – 13. Vidēji Latvijā uz katriem 1000 iedzīvotājiem ir astoņas organizācijas. Savukārt, vismazāk organizāciju uz 1000 iedzīvotājiem ir – Zilupē (1 NVO).

  Ar NVO blīvumu novados var iepazīties Latvijas kartē, kas atrodama pielikumā.


  Apkopotā informācija analītiskā veidā tiks atspoguļota pētījumā – Pārskats par NVO sektoru Latvijā, kas nāks klajā šī gada decembrī. Pētījums ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā”aktivitāte.


  Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  Pielikumi