• NVO un MK memoranda parakstīšanas sēdē apspriež sabiedrības integrācijas pamatnostādnes

    16.08.2007. Ministru kabinetā pulcējās nevalstisko organizāciju un valsts institūciju pārstāvji, lai piedalītos NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda nākamajā parakstīšanas kārtā. Memorandam pievienojās 40 organizācijas, kopējo dokumentu parakstījušo organizāciju skaitam sasniedzot 145.
    Pēc memoranda parakstīšanas organizācijas tika iepazīstinātas ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (ĪUMSILS) sagatavoto projektu „Sabiedrības integrācijas politikas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pamatnostādnes". Klātesošajiem bija arī iespēja diskutēt un izteikt savu viedokli par šo dokumentu. Dokuments publiskai apspriešanai būs pieejams septembrī.
    Ar Memoranda saturu vari iepazīties šeit.
    Plašāku informāciju par memorandu un to parakstījušām organizācijām meklē http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/