Latvijas pilsoniskā aliance
  • NVO un valsts pārvaldes sadarbības darba grupa

    07.09.2018. notika  darba grupas sēde NVO un valsts pārvaldes sadarbības uzlabošanai, kurai jāizstrādā priekšlikumi sadarbības  starp nevalstiskajām  organizācijām  un  valsts  pārvaldi uzlabošanai. Tikšanās laikā iesaistītās puses izdiskutēja NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes rīkotās konferencē izskanējušais priekšlikumus un secinājumus par piedāvāto NVO  un MK sadarbības īstenošanas padomes uzlaboto modeli. Tāpat darba grupa vienojās, ka kopējās nevalstiskā sektora problemātikas skatāmas divos blokos: 1) finanšu krīze un 2) dialoga kvalitātes trūkums. Plānots, ka darba grupas secinājumi tiks nodoti jaunajai Memoranda padomei septembrī.
    Darba grupu vada Zaiga Pūce, Memoranda padomes vadītāja vietniece, un tās sastāvā ir Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Ministru prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Sandis Voldiņš, Pārresoru koordinācijas centra direktors Pēteris Vilks, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore Inese Vaivare, domnīcas Providus direktore Iveta Kažoka.