• Par Lisabonas līguma ratifikāciju

    Lisabonas līgums jeb Reformu līgums ir tautā t.s. ES Konstitūcija. Lisabonas līgums ievieš dažādas svarīgas izmaiņas esošajos līgumos, kas ir saistošas ES dalībvalstīm. Viena no izmaiņām ir pilsoņu iniciatīvas iespēja, kuras uzdevums ir veicināt pilsoņu līdzdalību ES līmenī. Pašlaik ES dalībvalstīs turpinās Lisabonas līguma ratifikācija. Latvijā Lisabonas līgumu plānots sākt ratificēt no š.g. februāra un beigt līdz vasaras vidum. Lisabonas līgums stāsies spēkā, kad visas ES dalībvalstis to būs ratificējušas.