• Par sabiedrisko apspriežu rīkošanu

    Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" aicina valsts iestādes sadarboties ar eLPA sabiedrisko apspriežu rīkošanā. eLPA ir izsūtījusi vēstules ministriju pārstāvjiem norādot par nepieciešamību lēmumu pieņemšanas procesā aktīvāk iesaistīt pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, lai nodrošinātu tādu politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādi, kas ir atbilstošas sabiedrības vajadzībām.