• Pārskats par NVO sektoru angļu valodā

    Tagad Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013 (The Review of the NGO Sector in Latvia. 2013) ir pieejams angļu valodā. eLPA aicina izmantot pētījuma datus un secinājumus interešu aizstāvībā, NVO un pētniecības darbā arī starptautiskajā līmenī.


    Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā (Nr.2012.EEZ/INP/01) aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.