• Pētījums par NVO sektoru 2015 ir klāt!

  Latvijas Pilsoniskā alianses ar patiesu lepnumu nodod Jūsu ieskatam pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2015.” Latvijas Pilsoniskā alianse mērķtiecīgi un pēctecīgi veido pārskatu par nevalstisko organizācija (NVO) darbību un aktivitātēm Latvijā. 2015. gada pārskats par NVO sektoru Latvijā metodoloģijas ziņā ir identisks 2013. gadā veiktajam pārskatam. Pārskats tiek veidots, iegūstot un analizējot datus no vairākiem avotiem – gan primāros datus, nosakot konkrētus pētījuma uzdevumus, gan sekundāros datus – valsts un NVO uzkrātos.


  Biedrības un nodibinājumi (BN) tiek pētīti tāpēc, ka tie ir gan sabiedrības pašorganizēšanās forma, gan pilsoniskās sabiedrības aktivitātes rādītājs. Jo biežāk un vairāk iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārvaldē, jo aktīvāka ir pilsoniskā sabiedrība. Dažādos pētījuma ciklos un metodoloģiskajā griezumā ir apskatīta BN darbība – tās grāmatvedības, juridiskie, sadarbības, publicitātes, statistiskie u.c. aspekti.
  Pētījumā var atrast daudzus interesentus faktus par NVO sektoru Latvijā, kā piemēram, 2015. gadā vidēji biedrībā bija 25 biedri, un vidēji biedru skaits svārstījās no 12 līdz 64. Iepazīsties ar pētījumu šeit.

  Pētījums ir pieejams arī angļu valodā šeit.

   


  Pārskats par NVO sektoru ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu (Projekta Nr.2012.EEZ/INP/01). Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  www.eeagrants.org www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv